ผบ.ตร.พร้อมสู่AECไม่พบกลุ่มภัยคุกคาม

652925-01

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เผย ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในปลายปีนี้ ยังไม่พบกลุ่มที่เป็นภัยคุกคามระหว่างประเทศ

พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยความพร้อมการในการเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่จะถึงในปลายปีนี้ ว่า จะทำควบคู่ไปกับเรื่องความมั่นคง ซึ่งได้มีการประสานงานด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ไม่พบข้อมูลกลุ่มที่เป็นภัยคุกคามหรือต้องเฝ้าระวัง และในกลุ่มประเทศมีการพูดคุยประสานงาน รวมไปถึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกลุ่มอาชญากรและคดีอาชญากรรมสำคัญแล้วๆ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิ ยังได้มีโครงการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า Command and Control Operation Center หรือ  CCOC เนื่องจากที่สนามบินสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารเดินทางผ่านเข้า – ออกกว่า 80,000 คน ในช่วงปกติ และในช่วงเทศกาลจะมีเพิ่มมขึ้นกว่า 120,000 คน ซึ่งระบบนี้จะช่วยตรวจสอบและคัดกรองการอนุญาตผู้โดยสารและลูกเรือก่อนเดินทางเข้า – ออก หรือแวะผ่านประเทศไทยได้อยางมีประสิทธิภาพ และส่งผลดดีต่อระบบการรักษาความปลอดภัยของประเทศ โดยจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันนที่ 1 ธันวาคม นี้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s