สนช.พิจารณาร่างพรบ.คุมขอทานหวังแก้ค้ามนุษย์

661537-01

สนช. พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมขอทาน ขณะรัฐบาลรับเรื่องไปศึกษา ก่อนส่งกลับมารับหลักการ หวังแก้ปัญหาค้ามนุษย์

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ล่าสุด ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. …ที่ นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิก สนช. และคณะเป็นผู้เสนอ โดยมีสาระสำคัญ เพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขอทานและเป็นการจัดระเบียบเกี่ยวกับการสงเคราะห์และควบคุมการขอทานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลไม่ให้ตกเป็นเหยื่อในการแสวงหาผลประโยชน์ ด้าน นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรัฐบาล ได้ขอรับร่างพระราชบัญญัติฯ นี้ มาพิจารณาในคณะรัฐมนตรี ภายใน 20 วัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งข้อเสนอแนะ ก่อนส่งกลับมายัง สนช. พิจารณาในขั้นรับหลักการอีกครั้ง ทั้งนี้ สมาชิก สนช. ส่วนใหญ่ เป็นห่วงปัญหาการค้ามนุษย์ที่นำเด็กมาขอทาน ขณะเดียวกัน ต้องการสร้างอาชีพให้กับขอทานด้วย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s