ผู้ว่าฯจันทบุรีนำมวลชนทำฝายชะลอน้ำ 10 จุด

661875-01

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำมวลชนทำฝายชะลอน้ำ 10 จุด ป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่คลองบ้านแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลแสลง

ที่ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลแสลง อำเภอเมือง จันทบุรี นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอเมืองจันทบุรี ได้นำข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน อส. ชาวบ้านและเกษตรกร ร่วมทำฝายชะลอน้ำกักเก็บน้ำ 10 จุด บริเวณคลองบ้านแก้วป้องกันภัยแล้ง ช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลแสลง อำเภอเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ และหมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ได้มีน้ำในการอุปโภค – บริโภค และการบำรุงผลผลิต เนื่องจากในปัจจุบันปริมาณน้ำตามคลองธรรมชาติ มีปริมาณน้ำลดน้อยลง จำเป็นที่จะต้องมีการจัดสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อให้ประชาชน ใน 3 หมู่บ้าน ได้มีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งในปีนี้ ซึ่งการจัดสร้างฝายชะลอน้ำครั้งนี้ ชาวบ้านใน 3 หมู่บ้าน จะได้รับการเอื้อประโยชน์จากทำฝายชะลอน้ำในระยะทาง 6 – 7 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านกว่า 1,000 ไร่ รวมทั้งชาวบ้านกว่า 120 ครัวเรือน ก็จะมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งในปี รวมทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s